Paslaugos

Projekto funkcionalumo įvertinimas

 • Architektų parengto viešbučio projekto įvertinimas
 • Rekomendacijos patalpų funkcionalumui gerinti
 • Rekomendacijos ir sprendimai investicijų taupymui
 • Įvertinimas kiek projektas atitinka norimos viešbučio kategorijos reikalavimams

Rekomendacijos viešbučio įrangai

 • Konsultuoti ir padėti parinkti viešbučio įrangą ir baldus
 • Pateikti viešbučių įrangai reikalingus reikalavimus
 • Pravesti derybas su tiekėjais ir parinkti ekonomiškiausius ir kokybiškiausius sprendimus
 • Viešbučio statybos darbų, medžiagų parinkimo ir įrengimo priežiūra

Paslaugų pardavimo strategija

 • Sukurti viešbučio pardavimo veiksmų politiką
 • Atlikti ir pateikti viešbučių pardavimo rinkos tyrimą
 • Paruošti pardavimo ir reklamos veiksmų planą
 • Paruošti arba konsultuoti kuriant viešbučių kainodaros strategiją
 • Konsultuoti viešbučio direktorių ir vadybininkus pardavimų ir biudžeto sudarymo klausimais

IT sprendimai

 • Paruošti viešbučio IT valdymo schemą
 • Pateikti praktiškiausių viešbučių valdymui reikalingų programų pasirinkimo rekomendacijas
 • Rekomenduoti ar parinkti inovatyvius sprendimus
 • Konsultacijos kitais su IT susijusiais klausimais

Konsultacijos Viešbučio valdymo klausimais

 • Paruošti viešbučio valdymo schemą
 • Sukurti viešbučio vidaus taisykles
 • Paruošti klientų aptarnavimo standartus
 • Konsultuoti viešbučio administraciją viešbučio valdymo klausimais

Personalo paruošimas

 • Personalo atranka ir įvertinimas
 • Personalo mokymai ir konsultavimas
 • Klientų aptarnavimo standartų mokymai personalui
 • Sukurti viešbučio personalo administravimo taisykles ir pareigybines instrukcijas
 • Motyvacinės sistemos parengimas
 • Personalo priežiūra paleidžiant viešbutį

Elektroninės viešbučio prekybos organizavimas

 • Viešbučių rezervavimo sistemos pasirinkimo konsultavimas
 • Pozicionavimosi internete analizė ir rekomendacijos efektyvumui didinti
 • Elektroninės prekybos strategijos kūrimas arba esamos atnaujinimas
 • Viešbučio nuosavos internetinio svetainės kūrimas, pritaikymas ir kitos su svetainės administravimu, palaikymu ir reklama susijusios konsultacijos

Rinkodaros strategija

 • Viešbučio rinkos ir potencialių klientų analizė
 • Rinkodaros strategijos kūrimas
 • Viešbučio įvedimo į rinką strategija ir veiksmų plano parengimas
 • Rekomendacijos dėl veiksmų skirtingiems rinkos segmentams
 • Konsultacijos ir idėjų pateikimas, kuriant veiksmingas reklamines akcijas
 • Rekomendacijos renkantis viešbučio reklaminę atributiką

Valdymo priežiūra

 • Nuolatinis auditavimas ir koregavimas jau veikiančio viešbučio veiklos
 • Asmeninis personalo mokymai ir konsultavimas
 • Pardavimo veiksmų auditas ir rekomnedacijos

Konsultacijos dėl operatoriaus

 • Konsultuoti pasirenkant operatorių
 • Konsultuoti vedant derybas
 • Įvertinti operatorių pasiūlymus