Atlikti darbai

ehotel tennis
 • Viešbučio vidaus įrengimas
 • Viešbučio atidarymas
 • Įvedimas į rinką
 • Viešbučio IT valdymo schemų paruošimas
 • Pateiktos praktiškiausių produktų rekomendacijos
 • Viešbučio valdymo schemos kūrimas
 • Kliento aptarnavimo standartų diegimas
 • Personalo atranka ir mokymai
 • Pardavimo ir reklamos strategijos paruošimas
 • Vykdomas pastovus viešbučio veiklos auditas
memelhotel
 • Projekto funkcionalumo įvertinimas ir rekomendacijos efektyvumui didinti
 • Viešbučio IT valdymo schemos paruošimas
 • Rekomendacijos viešbučių programų dėgimui
 • Viešbučio valdymo ir standartų paruošimas
 • Personalo atranka ir mokymai
 • Įdiegti kliento aptarnavimo standartai
 • Paslaugų ir rinkodaros strategijos kūrimas
 • Konsultacijos reklamos kūrimo ir biudžeto sudarymo klausimais
 • Paruošta pardavimo ir reklamos strategija
 • Konsultacijos viešbučio įrengimo, medžiagų bei inventoriaus įrengimo klausimais
 • Vykdomas pastovus viešbučio veiklos auditas
europacityvilnius
 • Viešbučio įvedimas į rinką
 • Viešbučio vidaus taisyklių kūrimas
 • Prekinio ženklo kūrimas ir įvedimas į rinką
 • Viešbučio valdymas
 • Personalo administravimo taisyklių ir pareigybinės instrukcijos kūrimas
 • Klientų aptarnavimo standarto degimas
palangosvetra
 • Konsultavimas viešbučio valdymo klausimais
 • Konsultavimas su grupiniais užsakymais
 • Konsultacijos viešbučio paleidimo klausimais
 • Konsultacijos viešbučio įrengimo klausimais
aquameduna
 • Klientų aptarnavimo standartų diegimas
 • Registratūros personalo mokymai
 • Registratūros taisyklių kūrimas ir diegimas
 • Viešbučio personalo parengimas,instrukcijų kūrimas
 • Konsultacijos viešbučio kūrimo klausimais
 • Personalo rinkodaros veiksmų plano kūrimas
bajoryne
 • Viešbučio įrengimo konsultacijos
 • Personalo atrankos konsultacijos
 • Veiklos organizavimo konsultacijos
 • Konsultacijos viešbučio paleidimo klausimais
palangosvetra
 • Konsutacijos pardavimo ir rinkodaros klausimais
 • Sukurta paslaugų pardavimo strategija
 • Įvykdyti pardavimų mokymai
meduna
 • Personalo mokymai
regina
 • Viešbučio veiklos įrengimų paslaugų auditas ir įvertinimas
cornerhotel
 • Personalo mokymai
ryaleriga
 • Viešbučio statybos ir įrengimo priežiūra
 • Konsultacijos viešbučio paleidimo klausimais
baltpark
 • Pardavimo strategijos formavimas
 • ISO 9001 diegimas
 • Rinkodaros strategijų formavimas